Tap chi PTKT http://tcptkt.ueh.edu.vn/

Thông báo gia hạn ngày gửi thuyết minh chuyên đề nghiên cứu thuộc Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế Scopus
29.03.2017Tạp chí Phát triển kinh tế thông báo gia hạn thời gian gửi thuyết minh chuyên đề thuộc Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế Scopus đến hết ngày 15/4/2017.

Chi tiết về gửi bài và thông tin liên hệ xin vui lòng xem link dưới đây:


 
Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Ms. Vy qua email vynl@ueh.edu.vn hoặc số điện thoại 0984050459.
 


URL của bản tin này::http://tcptkt.ueh.edu.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=1143

© Tap chi PTKT contact: thinhtlp@ueh.edu.vn