Tin tức 20.01.2018 19:36

Công văn v/v nâng cao chất lượng của các tạp chí được tính điểm công trình khoa học quy đổi

[01.06.2017 10:13]

Xem tiếp...

Thông báo phê duyệt triển khai chính thức các chuyên đề nghiên cứu thuộc dự án SCOPUS năm 2017

[19.05.2017 09:05]

Xem tiếp...

Thông báo gia hạn ngày gửi thuyết minh chuyên đề nghiên cứu thuộc Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế Scopus

[29.03.2017 11:08]

Xem tiếp...

Thông báo v/v đăng ký thực hiện các chuyên đề nghiên cứu của Dự án nâng cấp tạp chí Phát triển Kinh tế đạt chuẩn Scopus năm 2017

[24.01.2017 17:54]

Xem tiếp...

Các chuyên đề nghiên cứu thuộc dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế Scopus năm 2016

[26.09.2016 10:58]

Xem tiếp...

Thư mời viết bài hội thảo quốc tế năm 2016

[28.04.2016 09:48]

Xem tiếp...

Thông báo v/v đăng ký thực hiện các chuyên đề nghiên cứu của dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế Scopus năm 2016

[21.03.2016 14:05]

Mẫu thuyết minh
Xem tiếp...

Công bố thông tin tài khoản ngân hàng mới

[22.09.2015 15:17]

Xem tiếp...

Thông báo v/v các chuyên đề nghiên cứu của "Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế SCOPUS năm 2015" đã được duyệt

[08.07.2015 10:12]

Xem tiếp...

Thông cáo báo chí kỷ niệm 25 năm thành lập Tạp chí Phát triển Kinh tế

[17.06.2015 10:14]

Xem tiếp...

Quy định về phát hành tại tạp chí Phát triển kinh tế

[02.02.2015 15:55]

Xem tiếp...

Thông báo v/v đăng ký thực hiện các chuyên đề nghiên cứu của "Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế SCOPUS năm 2015"

[13.01.2015 14:45]

Xem tiếp...

QUY ĐỊNH VỀ PHẢN BIỆN VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2017

[01.01.2015 15:08]

Xem tiếp...

Quy định về bài báo khoa học năm 2015

[01.01.2015 15:03]

Xem tiếp...

Chức năng và nhiệm vụ của hội đồng biên tập

[01.01.2015 14:57]

Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 56, 57, 58  [sau]

     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh