Tin tức » Thông báo 20.01.2018 19:35
Thông báo về việc đăng ký thực hiện các chuyên đề nghiên cứu của "Dự án nâng cấp Tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế SCOPUS" năm 2014
15.01.2014 16:25


Văn bản số: 47/TB-ĐHKT-TCPTKT
Ngày: 13/01/2014
Người ký: Phó Hiệu trưởng - PS.TS. Nguyễn Trọng Hoài

 

Theo lộ trình thực hiện Dự án nâng cấp tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế SCOPUS; năm 2014 Tạp chí Phát triển kinh tế sẽ tổ chức thực hiện 8 chuyên đề nghiên cứu khoa học liên quan đến chủ đề “Những đột phá trong phát triển hệ thống tài chính - ngân hàng ở VN giai đoạn 2011-2020” với các tiêu chí sau:

1. Nội dung nghiên cứu

- Chuyên đề 1: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại VN.

- Chuyên đề 2: Tái cấu trúc tài chính các doanh nghiệp nhà nước.

- Chuyên đề 3: Quản trị các tổ chức tài chính ở VN theo các chuẩn mực quốc tế đến năm 2020.

- Chuyên đề 4: Nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư công đến năm 2020.

- Chuyên đề 5: Đổi mới hệ thống thuế VN theo các cam kết quốc tế và hội nhập quốc tế đến năm 2020.

- Chuyên đề 6: Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế

- Chuyên đề 7: Tự do hóa thị trường tài chính và tự do hóa các dịch vụ tài chính theo lộ trình hội nhập quốc tế đến năm 2020.

- Chuyên đề 8: Cạnh tranh của các định chế tài chính VN trên thị trường tài chính thế giới.

2. Đối tượng tham gia

Các nhà nghiên cứu trong và ngoài trường Đại học Kinh tế TP.HCM

3. Ngôn ngữ và dung lượng

Tiếng Việt hoặc tiếng Anh, dung lượng tối đa khoảng 25.500 từ (khoảng 30 trang A4, Font: Time New Roman, size 12)

4. Thời gian đăng ký:

Từ ngày 15/01/2014- 09/02/2014

5. Thời gian thực hiện chuyên đề:

Từ ngày 10/02/2014- 30/06/2014

6. Thời gian và điều kiện được nghiệm thu:

- Thời gian nghiệm thu: Từ 01/07/2014-31/07/2014

- Điều kiện nghiệm thu:

+ Phải có Báo cáo chuyên đề

+ Có một bài báo đạt chuẩn quốc tế tổng hợp từ kết quả nghiên cứu của chuyên đề.

7. Quyền lợi tham gia:

- Tài trợ nghiên cứu theo quy định của dự án (9.000.000- Chín triệu đồng cho mỗi chuyên đề)

- Bài báo được đăng trên tạp chí Phát triển kinh tế bản tiếng Anh (Journal of Economic Development) có điểm công trình khoa học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhận nhuận bút tác giả theo quy định của Dự án Scopus.

- Báo cáo chuyên đề sẽ có số giờ khoa học tương đương số giờ NCKH đề tài cấp trường.

8. Nơi đăng ký:

- Bản đăng ký và đề cương chi tiết được gửi về Tạp chí Phát triển kinh tế  hạn chót ngày 09/02/2014 (ptkt@ueh.edu.vn) hoặc gửi trực tiếp cho Hải (ngochai@ueh.edu.vn - 0978.247470).

- Bản thuyết minh chuyên đề, do cá nhân đăng ký đề tài thuyết minh và có xác nhận của trưởng đơn vị (Khoa/Phòng/Ban/Viện).

Đề nghị các trưởng đơn vị thuộc trường triển khai cho GV-CBVC tinh thần thông báo này và phối hợp với tạp chí Phát triển kinh tế thực hiện đúng tiến độ quy định. PT Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh