Tra cứu bài viết 22.11.2017 00:19

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 243 Tháng 1/ 2011
PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2011

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2010: ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, NGĂN NGỪA LẠM PHÁT CAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2011
NGUYỄN VĂN GIÀU
Xem: 3326 | Tải về: 0
Từ khóakinh tế,tăng trưởng kinh tế,lạm phát,vĩ mô,
Trang
Trích dẫnNGUYỄN VĂN GIÀU (2011), "CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2010: ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, NGĂN NGỪA LẠM PHÁT CAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NĂM 2011", Tạp chí Phát triển Kinh tế (243), .
Tóm tắt
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh