Tra cứu bài viết 22.01.2018 02:53

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 248 Tháng 6/ 2011
Phát triển nguồn nhân lực

NHỮNG NĂNG LỰC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN
TRẦN KIM DUNG & LÊ THỊ LOAN
Xem: 2097 | Tải về: 0
Từ khóaquản lý cán bộ, năng lực
Trang
Trích dẫnTRẦN KIM DUNG & LÊ THỊ LOAN (2011), "NHỮNG NĂNG LỰC QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP QUẬN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (248), .
Tóm tắtNghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các năng lực quan trọng đối với các chức danh CBQL hoạt động trong bộ máy quản lý nhà nước cấp quận. Dựa trên kết quả thảo luận nhóm và khảo sát trực tiếp với mẫu là 269 cán bộ quản lý (CBQL) và cán bộ quy hoạch nguồn của quận 5 TP. HCM, nghiên cứu xác định được 54 năng lực quan trọng, trong đó có 6 năng lực then chốt đối với các chức danh CBQL cấp quận. Nghiên cứu cũng tìm thấy sự khác biệt về tầm quan trọng của 18 năng lực đối với CBQL cấp quận theo đặc điểm cá nhân của người trả lời. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin khoa học và khách quan đối với những tổ chức và cá nhân trong công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, luân chuyển cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước cấp quận ở VN hiện nay.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh