Tra cứu bài viết 22.01.2018 02:52

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 248 Tháng 6/ 2011
Phát triển nguồn nhân lực

NGUYÊN NHÂN THIẾU LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIÊP NƯỚC NGOÀI Ở BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
HOÀNG THỊ CHỈNH & VÕ THỊ KIM THOA
Xem: 1613 | Tải về: 0
Từ khóađầu tư,vốn đầu tư,doanh nghiệp,lao động,vốn,
Trang
Trích dẫnHOÀNG THỊ CHỈNH & VÕ THỊ KIM THOA (2011), "NGUYÊN NHÂN THIẾU LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIÊP NƯỚC NGOÀI Ở BÌNH DƯƠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC", Tạp chí Phát triển Kinh tế (248), .
Tóm tắtBài viết nghiên cứu về tình trạng thiếu lao động phổ thông tại các doanh nghiêp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời gian qua. Thông qua việc khảo sát 537 người lao động theo cách thuận tiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên với việc xử lý bằng phần mềm SPSS, nhóm tác giả đã cho thấy 6 nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc người lao động không muốn gắn bó với doanh nghiệp. Đồng thời thông qua việc nghiên cứu các thông tin và số liệu thứ cấp, nhóm tác giả cho thấy 4 nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình hình trên.Từ đó đề xuất 6 nhóm giải pháp vi mô và 4 nhóm giải pháp vĩ mô mang tính gợi ý nhằm thu hút và giữ chân người lao động. Để thực hiện bài viết này, nhóm tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: thống kê phân tích, thống kê mô tả, so sánh, chuyên gia, v.v..
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh