Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:24

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 252 Tháng 10/ 2011
Kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại VN

TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC TIẾP CẬN NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ VÀ TÁC ĐỘNG HỖ TRỢ
NGUYỄN TRỌNG HOÀI & HUỲNH THANH ĐIỀN
Xem: 2359 | Tải về: 0
Từ khóakinh tế,vĩ mô,
Trang22-30
Trích dẫnNGUYỄN TRỌNG HOÀI & HUỲNH THANH ĐIỀN (2011), "TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC TIẾP CẬN NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ VÀ TÁC ĐỘNG HỖ TRỢ", Tạp chí Phát triển Kinh tế (252), 22-30.
Tóm tắtVai trò của doanh nghiệp nhà nước (SOE) là giúp Chính phủ điều tiết vĩ mô, sửa chữa khuyết tật thị trường, hỗ trợ cải cách kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng và an ninh quốc phòng. Nghiên cứu này đã đánh giá vai trò của SOE đối với các nhóm mục tiêu đó trên các phương diện thể chế, chiến lược phát triển, tổ chức quản lý và cơ cấu ngành của SOE để qua đó xác định các khía cạnh cần tái cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong thời gian qua SOE đã đảm nhận khá tốt vai trò điều tiết vĩ mô và sửa chữa các khuyết tật của thị trường do tỷ trọng vốn đầu tư lớn và tham gia vào nhiều ngành kinh tế, nhưng chưa đảm nhận tốt vai trò cải cách kinh tế như huy động vốn từ bên ngoài, hỗ trợ các điều kiện đầu vào cho các ngành kinh tế khác, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, cải thiện cán cân thương mại; thậm chí còn tạo ra tác động lấn át đối với các khu vực kinh tế khác. Nguyên nhân của sự thành công và hạn chế của SOE có nguồn gốc từ các khía cạnh: môi trường thể chế, chiến lược phát triển, tổ chức quản lý và cơ cấu ngành. Từ những thành công và hạn chế, nghiên cứu đề xuất tái cấu trúc SOE theo hướng duy trì khả năng điều tiết vĩ mô và sửa chữa khuyết tật của thị trường, nhưng cần phải cải thiện và nâng cao vai trò hỗ trợ cải cách kinh tế và an ninh quốc phòng. Tái cấu trúc SOE nên được thực hiện trên 4 nội dung là: thể chế, chiến lược, tổ chức quản lý, và cơ cấu ngành.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh