Tra cứu bài viết 22.11.2017 00:21

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 222 Tháng 4/ 2009
CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các khoản mục của cán cân thanh toán
HẠ THỊ THIỀU DAO
Xem: 1680 | Tải về: 0
Từ khóakhủng hoảng, tài chính, cán cân thanh toán
Trang
Trích dẫnHẠ THỊ THIỀU DAO (2009), "Đánh giá tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các khoản mục của cán cân thanh toán", Tạp chí Phát triển Kinh tế (222), .
Tóm tắt
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh