Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:11

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 254 Tháng 12/ 2011
Giá bất động sản tại VN

THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM
HUỲNH ĐỨC THIỆN
Xem: 1184 | Tải về: 0
Từ khóakinh tế,phát triển,trọng điểm,
Trang30-37
Trích dẫnHUỲNH ĐỨC THIỆN (2011), "THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM", Tạp chí Phát triển Kinh tế (254), 30-37.
Tóm tắtVùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) từ khi ra đời (1998) đến nay đã trở thành một vùng tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh, có tác động lôi kéo các vùng khác của cả nước cùng phát triển, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu kinh tế đạt được, VKTTĐPN đang gặp phải một số tồn tại. Bài viết này sẽ tập trung mô tả thực trạng phát triển kinh tế của VKTTĐPN trong giai đoạn hiện nay, từ đó sẽ đưa ra những đề xuất giải pháp cấp bách cho sự phát triển của Vùng.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh