Tra cứu bài viết 22.11.2017 17:41

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 255 Tháng 1/ 2012
Kinh tế VN- Nhìn lại năm 2011 và định hướng phát triển trong những năm tới

ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH
DƯƠNG THỊ BÌNH MINH & NGUYỄN THỊ MỸ LINH
Xem: 1100 | Tải về: 0
Từ khóaBất động sản, thị trường bất động sản, yếu tố tác động đến quyết định đầu tư, quyết định đầu tư vào thị trường bất động sản.
Trang40-47
Trích dẫnDƯƠNG THỊ BÌNH MINH & NGUYỄN THỊ MỸ LINH (2012), "ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ VÀO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN - MỘT SỐ GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH", Tạp chí Phát triển Kinh tế (255), 40-47.
Tóm tắtTrước thực trạng thị trường bất động sản (BĐS) VN đang trong giai đoạn “trầm lắng”, thị trường còn nhiều bất ổn và khá nhạy cảm với các tác động của nền kinh tế - xã hội như: Sự thay đổi của chính sách, các yếu tố của nền kinh tế, biến động của thị trường tài chính tiền tệ, thị trường vàng… Bài viết nghiên cứu và đánh giá các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư vào thị trường BĐS, bao gồm đầu tư tạo nguồn cung và đầu tư hoặc tiêu dùng sản phẩm BĐS (bên cầu) nhằm đưa ra một số gợi ý về chính sách góp phần phát triển thị trường BĐS dưới góc độ phát triển cung - cầu BĐS. Cơ sở dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ điều tra, phỏng vấn trực tiếp các nhà đầu tư BĐS tại khu vực TP.HCM, giai đoạn từ 25/10/2011 đến 15/11/2011, với 215 mẫu. Quá trình phân tích nhân tố bằng mô hình hồi quy bội cho thấy quyết định đầu tư vào thị trường BĐS phụ thuộc vào 5 nhóm yếu tố: (1) Chính sách của Nhà nước liên quan đến thị trường BĐS; (2) Chính sách thuế và các khoản thu đối với đất đai, BĐS hiện hành; (3) Các yếu tố chung của nền kinh tế; (4) Các yếu tố dân số, văn hóa, xã hội; và (5) Tác động của các thị trường có liên quan. Hàm hồi quy cũng cho biết mức độ quan trọng của từng biến ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào thị trường BĐS, đây là cơ sở để nhóm tác giả đưa ra một số gợi ý về chính sách nhằm tăng khả năng đầu tư vào thị trường BĐS VN - một chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của thị trường BĐS.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh