Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:56

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 256 Tháng 2/ 2012
Phát triển các dịch vụ tài chính

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
NGUYỄN QUANG THU & HÀ KIÊN TÂN
Xem: 1260 | Tải về: 0
Từ khóaDoanh nghiệp VN, tuyển dụng, trực tuyến, yếu tố.
Trang45-51
Trích dẫnNGUYỄN QUANG THU & HÀ KIÊN TÂN (2012), "CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TUYỂN DỤNG TRỰC TUYẾN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM", Tạp chí Phát triển Kinh tế (256), 45-51.
Tóm tắtNghiên cứu nhằm khám phá các yếu tố tác động đến việc sử dụng tuyển dụng trực tuyến của các doanh nghiệp (DN) nước ta hiện nay trong thời kỳ hội nhập. Nghiên cứu phỏng vấn 220 cán bộ nhân viên từ 30 công ty khác nhau tại TP.HCM và Bình Dương. Kết quả nghiên cứu cho thấy thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến việc tuyển dụng trực tuyến của các DN bao gồm 5 thành phần: (1) Sự hữu ích; (2) Tính dễ sử dụng; (3) Rủi ro liên quan đến giao dịch trực tuyến; (4) Rủi ro liên quan đến ứng viên; và (5) Tính thuận tiện trong thanh toán. Trong 5 thành phần trên, chỉ có 4 thành phần có tác động đến thái độ sử dụng tuyển dụng trực tuyến, ngoại trừ yếu tố tính dễ sử dụng. Nghiên cứu đã kiến nghị một số giải pháp khuyến khích các DN VN sử dụng tuyển dụng trực tuyến dựa trên 4 yếu tố ảnh hưởng này.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh