Tra cứu bài viết 22.11.2017 17:35

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 257 Tháng 3/ 2012
Phát triển du lịch

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH VAY VỐN TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG
ĐẶNG THANH SƠN
Xem: 1636 | Tải về: 0
Từ khóaTín dụng nông thôn, mô hình Probit, mô hình Tobit, Kiên Giang
Trang27-33
Trích dẫnĐẶNG THANH SƠN (2012), "ỨNG DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH VAY VỐN TÍN DỤNG CỦA HỘ NÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ", Tạp chí Phát triển Kinh tế (257), 27-33.
Tóm tắtTín dụng nông thôn có vai trò rất quan trọng để phát triển ngành nông nghiệp sản xuất nhỏ, lạc hậu trở thành ngành sản xuất hàng hóa, bản thân tín dụng nông thôn chịu ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố. Bài viết này sử dụng mô hình phân tích Probit và Tobit để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của hộ nông dân tỉnh Kiên Giang (KG). Kết quả nghiên cứu cho thấy hộ nông dân nào có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản nhiều hơn thì khả năng tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng cao hơn. Điều này cho thấy các ngân hàng chỉ cho vay đối với những hộ nông dân có tài sản đảm bảo mà không dựa vào hiệu quả của dự án sản xuất kinh doanh của nông hộ. Kết quả nghiên cứu này là một trong những luận cứ khoa học cung cấp cho các nhà nghiên cứu, các ngân hàng và người quyết định trong việc lập chính sách phát triển kinh tế tỉnh KG hiệu quả hơn. Đồng thời, bài nghiên cứu này là cơ sở hỗ trợ cho các hộ nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn vay hiệu quả hơn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống và tự vươn lên thoát nghèo, tạo môi trường thuận lợi cho toàn tỉnh phát triển bền vững.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh