Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:10

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 258 Tháng 4/ 2012
Chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế

Tái cấu trúc đầu tư công VN - Thực trạng và giải pháp
BÙI QUANG BÌNH
Xem: 1958 | Tải về: 0
Từ khóaĐầu tư công; tái cấu trúc đầu tư công; vấn đề và giải pháp; Việt Nam
Trang12-18
Trích dẫnBÙI QUANG BÌNH (2012), "Tái cấu trúc đầu tư công VN - Thực trạng và giải pháp", Tạp chí Phát triển Kinh tế (258), 12-18.
Tóm tắtĐầu tư công - đầu tư của chính phủ có vai trò không chỉ quyết định phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của nền kinh tế mà còn định hướng thu hút các nguồn đầu tư khác vào để thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhưng điều này chỉ có thể đạt được nếu cấu trúc đầu tư công hợp lý cả trên góc độ đầu vào, đầu ra và cơ chế phân bổ sử dụng nó. Đầu tư công ở VN đã đóng góp lớn vào những thành tựu phát triển kinh tế trong những năm qua nhưng cũng đã bộc lộ những vấn đề lớn trong cấu trúc của nó khiến hiệu quả của nguồn đầu tư này không cao. Cần thiết chỉ ra những bất hợp lý trong cơ cấu đầu tư công một cách toàn diện từ đầu vào, cơ chế phân bổ quản lý và đầu ra, cũng như kiến nghị được các giải pháp điều chỉnh và tạo ra một cấu trúc đầu tư công hợp lý chính là mục đích của nghiên cứu này.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh