Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:27

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 260 Tháng 6/ 2012
Phát triển nguồn nhân lực

Phát triển đội ngũ nữ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
HOÀNG VĂN HOA
Xem: 1368 | Tải về: 0
Từ khóaNữ doanh nhân, doanh nghiệp, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.
Trang02-09
Trích dẫnHOÀNG VĂN HOA (2012), "Phát triển đội ngũ nữ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Tạp chí Phát triển Kinh tế (260), 02-09.
Tóm tắtNghị quyết của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân VN trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” đã xác định mục tiêu: Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo, quản lí các doanh nghiệp (DN) hoạt dộng có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu [1]. Trong quá trình đổi mới ở nước ta, đội ngũ nữ doanh nhân đã phát triển khá nhanh về số lượng, hiện nay chiếm khoảng hơn 20% tổng số doanh nhân và có vai trò ngày càng quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Bài viết này nêu lên một số đặc điểm chủ yếu của nữ doanh nhân nói chung, nữ doanh nhân VN nói riêng; phân tích thực trạng của nữ doanh nhân nước ta hiện nay; trên cơ sở đó, đề xuất một số chính sách phát triển đội ngũ nữ doanh nhân nước ta trong những năm tới.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh