Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:25

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 260 Tháng 6/ 2012
Phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng hình ảnh trường đại học dựa trên chất lượng dịch vụ - Trường hợp Đại học Kinh tế TP.HCM
HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO & NGUYỄN KIM THẢO
Xem: 1835 | Tải về: 0
Từ khóaChất lượng dịch vụ, hình ảnh, dự định hành vi, giáo dục đại học, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.
Trang47-56
Trích dẫnHOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO & NGUYỄN KIM THẢO (2012), "Xây dựng hình ảnh trường đại học dựa trên chất lượng dịch vụ - Trường hợp Đại học Kinh tế TP.HCM", Tạp chí Phát triển Kinh tế (260), 47-56.
Tóm tắtTrong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng giữa các trường đại học tại VN hiện nay, việc nắm bắt những yếu tố chính của chất lượng dịch vụ là cần thiết để xây dựng năng lực cạnh tranh tại các tổ chức đào tạo. Mục tiêu của bài báo này là xác định các thành phần cơ bản của chất lượng dịch vụ tạo ra hình ảnh nhà trường trong bối cảnh nâng cao chất lượng đào tạo đại học. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với các kĩ thuật phân tích nhân tố, phân tích hồi quy và kiểm định t. Mẫu nghiên cứu gồm 565 sinh viên của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Đề tài đã xác định được năm thành phần cơ bản của chất lượng dịch vụ trong giáo dục đại học là: (1) khía cạnh học thuật, (2) khía cạnh ngoài học thuật, (3) chương trình học, (4) sự tiếp cận, và (5) cơ sở vật chất. Các phân tích cũng khẳng định mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng dịch vụ và hình ảnh trường đại học, giữa chất lượng dịch vụ và dự định hành vi của sinh viên. Nghiên cứu này dẫn đến các gợi ý về định hướng xây dựng nguồn lực cạnh tranh ở các trường đại học VN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh