Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:51

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 262 Tháng 8/ 2012
Phát triển nông nghiệp và nông thôn VN

Những vấn đề cần bổ sung sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
NGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU & NGUYỄN THỊ KIM TUYỂN
Xem: 1522 | Tải về: 0
Từ khóaLuật thuế thu nhập cá nhân, thuế suất, giảm trừ gia cảnh, thu nhập
Trang30-37
Trích dẫnNGUYỄN THỊ DIỄM CHÂU & NGUYỄN THỊ KIM TUYỂN (2012), "Những vấn đề cần bổ sung sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân", Tạp chí Phát triển Kinh tế (262), 30-37.
Tóm tắtPháp lệnh thuế thu nhập (TN) của những người có TN cao và kế đến là Luật thuế TN cá nhân (TNCN) ra đời (thực hiện từ ngày 1/1/2009) đã thu được một số kết quả: (1) Góp phần tăng thu ngân sách, góp phần điều tiết TN các tầng lớp dân cư, thể hiện công bằng xã hội, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, hạn chế mức chênh lệch TN các dân cư trong xã hội; và (2) Góp phần quản lí các TN của dân cư, hạn chế được những hoạt động phi pháp, tham nhũng, tiêu cực, khuyến khích tính tích cực làm giàu của người dân trong xã hội. Tuy nhiên, một số điều quy định trong Luật thuế TNCN chưa được phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, tiền tệ, lạm phát cao và giá cả tăng vọt trong những năm qua, những điều đó là: mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế, thuế suất giữa các bậc thuế quá dày.Khoảng cách thu nhập giữa các bậc thuế gần nhau quá. Bài viết này đề cập đến những vấn đề về mức giảm trừ gia cảnh, thuế suất và khoảng cách thu nhập giữa các bậc thuế. Điều chỉnh được các vấn đề này sẽ giải quyết được những hạn chế cơ bản của Luật thuế TNCN. Một số vấn đề khác như: quản lí thuế, diện nộp thuế... cũng rất cần làm sẽ bàn vào chuyên đề khác. Nếu các nhà hoạch định chính sách khi nghiên cứu sửa đổi chính sách, cần lưu ý, có mức giảm trừ gia cảnh phù hợp, có thuế suất và khoảng cách các bậc thuế hợp lí thì Luật thuế TNCN sẽ được nhiều người đồng thuận và khả năng thực thi cao góp phần tăng thu ngân sách, khuyến khích người lao động tăng năng suất, khuyến khích họ làm giàu chính đáng. Đó là cơ sở vững chắc tăng thu, phát triển kinh tế, và tạo điều kiện dân giàu nước mạnh
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh