Tra cứu bài viết 22.11.2017 00:16

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 263 Tháng 9/ 2012
Phát triển công nghiệp tại VN

Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho VN
NGUYỄN TRỌNG HOÀI & HUỲNH THANH ĐIỀN
Xem: 2043 | Tải về: 0
Từ khóaCông nghiệp hỗ trợ, chính sách quy hoạch.
Trang02-10
Trích dẫnNGUYỄN TRỌNG HOÀI & HUỲNH THANH ĐIỀN (2012), "Chính sách quy hoạch và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ cho VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (263), 02-10.
Tóm tắtMục tiêu nghiên cứu này là phân tích các khía cạnh xác định ngành công nghiệp hỗ trợ (SI) để làm cơ sở cho việc quy hoạch và chính sách phát triển ngành. Kết quả phân tích cho thấy SI của VN rất hạn chế, chưa đảm nhận được vai trò thúc đẩy nền sản xuất công nghiệp phát triển theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Nguyên nhân chính là do trong quy hoạch, định hướng và chính sách thúc đẩy phát triển SI của Chính phủ chưa tương thích với xu hướng phân công thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu; chuỗi sản xuất công nghiệp nội địa chưa hình thành; sự liên kết ngành còn rời rạc. Từ đó gợi ý chính sách quy hoạch phát triển với các khía cạnh: xác định danh mục SI cụ thể theo hướng góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các ngành công nghiệp nội địa và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời trong quy hoạch đề cập đến bố trí không gian, lộ trình và phương pháp tổ chức thực hiện. Ngoài quy hoạch phát triển, nghiên cứu còn gợi ý các chính sách thúc đẩy quá trình phát triển SI, các chính sách cần được quan tâm bao gồm: xây dựng hành lang pháp lí, thiết kế chuỗi giá trị cho ngành, thí điểm cụm SI và ban hành các cơ chế hỗ trợ phát triển.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh