Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:19

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 263 Tháng 9/ 2012
Phát triển công nghiệp tại VN

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách dự Festival hoa Đà Lạt 2012
HÀ NAM KHÁNH GIAO & LÊ THÁI SƠN
Xem: 2030 | Tải về: 0
Từ khóaFestival, sự hài lòng, chất lượng dịch vụ, SERVQUAL, SERVPERF
Trang40-47
Trích dẫnHÀ NAM KHÁNH GIAO & LÊ THÁI SƠN (2012), "Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của du khách dự Festival hoa Đà Lạt 2012", Tạp chí Phát triển Kinh tế (263), 40-47.
Tóm tắtNghiên cứu tìm hiểu một số nhân tố chủ yếu tác động đến sự hài lòng của du khách khi đến tham dự một festival cấp quốc gia, bằng việc khảo sát 500 du khách tại các địa điểm có tổ chức chương trình biểu diễn của Festival Hoa Đà Lạt 2012. Thang đo SERVQUAL (Parasuraman và cộng sự, 1988) được sử dụng có điều chỉnh. Phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA cùng với phân tích hồi quy bội được sử dụng với phương tiện là phần mềm SPSS. Kết quả cho thấy sự hài lòng của du khách đến tham dự Festival chịu tác động bởi 5 thành phần được thể hiện theo thứ tự tầm quan trọng: (1) Phương tiện hữu hình; (2) Sự đồng cảm; (3) Sự đáp ứng; (4) Độ tin cậy; và (5) Sự bảo đảm. Nghiên cứu đề ra một số kiến nghị cho các nhà tổ chức Festival Hoa Đà Lạt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ để làm tăng sự hài lòng của du khách.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh