Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:36

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 268 Tháng 2/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học và chính sách học phí ở VN
PHÙNG XUÂN NHẠ & PHẠM XUÂN HOAN
Xem: 1779 | Tải về: 0
Từ khóaChi phí giáo dục, lợi ích giáo dục, hiệu quả đầu tư, cải cách học phí
Trang23-31
Trích dẫnPHÙNG XUÂN NHẠ & PHẠM XUÂN HOAN (2013), "Hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học và chính sách học phí ở VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (268), 23-31.
Tóm tắtNghiên cứu này đánh giá hiệu quả đầu tư giáo dục đại học của VN, thông qua việc lượng hóa thành tiền và so sánh tổng lợi ích kinh tế thu được với tổng chi phí phát sinh của giáo dục đại học. Nghiên cứu kết luận đối với cá nhân, bình quân đầu tư 100 đồng cho giáo dục đại học sẽ thu được lợi ích là 324,46 đồng nhờ tăng năng suất lao động. Hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học tương đương lãi suất đầu tư vốn thực dương 3,15%/năm đối với cá nhân người học và 2,91%/năm đối với xã hội. Thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định 49/2010/CP-CP cho giai đoạn 2011-2015 và theo đề xuất của các tác giả Nhạ PX và Hoan PX (2012) cho giai đoạn 2016-2020 không làm hoạt động đầu tư cho giáo dục đại học trở lên kém hấp dẫn hơn so với đầu tư trên thị trường vốn. Nghiên cứu đề xuất cần có cải cách giáo dục đại học theo hướng giảm thời gian học tập, nhưng tăng đầu tư tài chính thông qua việc tăng học phí.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh