Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:45

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 268 Tháng 2/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Lượng hóa tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở VN
NGUYỄN QUANG HIỆP
Xem: 1735 | Tải về: 0
Từ khóaXuất khẩu, tăng trưởng kinh tế, tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng.
Trang58-64
Trích dẫnNGUYỄN QUANG HIỆP (2013), "Lượng hóa tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (268), 58-64.
Tóm tắtBài viết này sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) để nghiên cứu tác động của xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế ở VN. Việc nghiên cứu dựa theo dữ liệu chuỗi thời gian hàng quý cho giai đoạn 1990 – 2011 của VN. Phân tích thực trạng cho thấy nền kinh tế VN đã liên tục tăng trưởng dương trong một thời gian dài. Cũng trong thời gian đó, xuất khẩu đã tăng trưởng khá nhanh góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phân tích định lượng chỉ ra rằng có mối tương quan dương khá mạnh giữa tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu. Mối tương quan này không hoàn toàn khẳng định rằng một yếu tố này dẫn đến yếu tố khác, nhưng nó cho biết có mối quan hệ quan trọng giữa hai yếu tố. Qua đó, nghiên cứu đã khẳng định thêm cho cơ sở lí luận về mối tương quan giữa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế và liên hệ thực tiễn ở VN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh