Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:26

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 269 Tháng 3/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Chất lượng điểm đến: Nghiên cứu so sánh giữa hai thành phố du lịch biển VN
NGUYỄN VĂN MẠNH & LÊ CHÍ CÔNG
Xem: 2299 | Tải về: 0
Từ khóaChất lượng điểm đến, thành phố biển, du lịch nội địa, dịch vụ cung cấp.
Trang02-10
Trích dẫnNGUYỄN VĂN MẠNH & LÊ CHÍ CÔNG (2013), "Chất lượng điểm đến: Nghiên cứu so sánh giữa hai thành phố du lịch biển VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (269), 02-10.
Tóm tắtNghiên cứu này vận dụng lí thuyết chất lượng dịch vụ để giải thích và so sánh chất lượng điểm đến giữa hai thành phố du lịch biển VN. Nghiên cứu được thực hiện trên một mẫu thuận tiện 556 khách du lịch nội địa ở thành phố biển Nha Trang và Đà Nẵng. Thông qua việc kiểm định các thành phần của chất lượng điểm đến, cũng như đánh giá sự phù hợp của dữ liệu cho phân tích nhân tố, kiểm định t cho giá trị khác biệt, phân tích hồi quy, kết quả nghiên cứu chỉ ra độ phù hợp tốt của mô hình với dữ liệu thị trường và ủng hộ về mặt thực nghiệm các kết quả so sánh chất lượng điểm đến. Hơn nữa, 7/18 thuộc tính phản ánh chất lượng điểm đến thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, 11/18 thuộc tính có sự khác biệt nhỏ và không có ý nghĩa thống kê. Điều này cho thấy tính tương đồng trong các dịch vụ cung cấp tại điểm đến hiện nay là khá cao.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh