Tra cứu bài viết 22.01.2018 03:09

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 270 Tháng 4/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Tăng cường hợp tác nhằm phát triển bền vững chuỗi cung ứng đồ gỗ VN
HUỲNH THỊ THU SƯƠNG
Xem: 1760 | Tải về: 0
Từ khóaChuỗi cung ứng, tính liên kết, ngành đồ gỗ, Đông Nam Bộ.
Trang38-47
Trích dẫnHUỲNH THỊ THU SƯƠNG (2013), "Tăng cường hợp tác nhằm phát triển bền vững chuỗi cung ứng đồ gỗ VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (270), 38-47.
Tóm tắtXây dựng chuỗi cung ứng phù hợp cho doanh nghiệp và ngành là một trong những yêu cầu cấp bách để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Nghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ giữa các chủ thể trong chuỗi cung ứng đồ gỗ VN, bao gồm: nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất và nhà phân phối. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn và khảo sát các doanh nghiệp sản xuất trong ngành tại vùng Đông Nam Bộ và thu về 275 phiếu trả lời. Kết quả cho thấy sự hợp tác trong chuỗi chưa chặt chẽ, điều này phản ánh tính chuyên nghiệp của các doanh nghiệp trong ngành chưa cao. Chính vì vậy, nhận diện các hạn chế và hoàn thiện chuỗi cung ứng cho ngành nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, để từ đó, đưa đồ gỗ Việt thâm nhập vào các thị trường lớn trên thế giới là một vấn đề cấp bách cần được chú trọng ưu tiên hàng đầu đối với ngành đồ gỗ.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh