Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:20

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 272 Tháng 6/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Kết quả tài chính và cơ cấu thu nhập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Thị Loan
Xem: 1472 | Tải về: 0
Từ khóadiversification index, Herfindahl-Hirschman index, generalized method of moments, household income
Trang20-41
Trích dẫnNguyễn Thị Loan (2013), "Kết quả tài chính và cơ cấu thu nhập tại các ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế (272), 20-41.
Tóm tắtExploiting data of Vietnam Household Living Standard Survey 2010, the study aims at finding determinants of income diversification at household level in rural Vietnam and evaluating effects of income diversification on household income. The data set covers 6,571 rural households of eight socio-economic regions. Herfindahl-Hirschman index (HHI) is applied to show income diversification at household level. Two-limit tobit model is applied to detect the effects of household features and community characteristics on HHI, and then generalized method of moments (GMM) is employed to test the effects of HHI on household income. The results show that human capital in both quantity and quality terms plays a substantial role in encouraging rural households to diversify their income-generating activities. Rural households with higher education level and higher diversification ability tend to have more diverse income sources. Owning larger sources of physical capital, or better credit accessibility, and social capital also helps rural households improve income diversity. The results also confirm that income diversification is the dynamic of rural income improvement. Households can increase their income by diversifying their farm and non-farm activities.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh