Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:21

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 273 Tháng 7/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Tác động của các mô hình kết nối nông dân với thị trường đến thu nhập của hộ chăn nuôi heo thịt ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc
ĐỖ QUANG GIÁM & TRẦN QUANG TRUNG
Xem: 1818 | Tải về: 0
Từ khóaKết nối nông dân - thị trường, mô hình kết nối, thu nhập hộ nông dân, chăn nuôi heo thịt, trung du miền núi Đông Bắc
Trang51-63
Trích dẫnĐỖ QUANG GIÁM & TRẦN QUANG TRUNG (2013), "Tác động của các mô hình kết nối nông dân với thị trường đến thu nhập của hộ chăn nuôi heo thịt ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc", Tạp chí Phát triển Kinh tế (273), 51-63.
Tóm tắtKết nối nông dân - thị trường góp phần quan trọng trong việc ổn định tiêu thụ nông sản phẩm và tăng thu nhập cho nông hộ. Bài viết tập trung phân tích tác động của các mô hình kết nối đến thu nhập của hộ chăn nuôi heo thịt ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc và các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tham gia kết nối nông dân - thị trường của các hộ chăn nuôi heo thịt ở khu vực trung du miền núi Đông Bắc. Kết quả phân tích cho thấy phần lớn các hộ nông dân chăn nuôi heo thịt tham gia kết nối với thị trường ở các mô hình khác nhau đều có mức thu nhập cao hơn so với hộ không tham gia. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng tham gia kết nối nông dân - thị trường của nông hộ chăn nuôi heo thịt bao gồm: Quy mô sản xuất, trình độ học vấn và địa vị xã hội của chủ hộ, và biến động giá sản phẩm trên thị trường. Phần cuối của bài viết đề cập đến một số gợi ý về mặt chính sách để tăng khả năng tham gia kết nối nông dân - thị trường cũng như tính bền vững của các mô hình kết nối này.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh