Tra cứu bài viết 22.11.2017 00:08

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 274 Tháng 8/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Bằng chứng thực nghiệm của truyền dẫn lãi suất bất cân xứng ở VN
NGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO & NGUYỄN HỮU HUY NHỰT
Xem: 1660 | Tải về: 0
Từ khóaTruyền dẫn lãi suất, bất cân xứng, chính sách tiền tệ.
Trang11-22
Trích dẫnNGUYỄN KHẮC QUỐC BẢO & NGUYỄN HỮU HUY NHỰT (2013), "Bằng chứng thực nghiệm của truyền dẫn lãi suất bất cân xứng ở VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (274), 11-22.
Tóm tắtNghiên cứu này nhằm tìm kiếm bằng chứng và các yếu tố giải thích cho mối quan hệ bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất ở VN. Kết quả nghiên cứu cho thấy những điều kiện ràng buộc về vốn và tính thanh khoản của các NHTM chính là nguyên nhân của hiện tượng bất cân xứng trong truyền dẫn lãi suất ở VN. Nghiên cứu được thực hiện trên mẫu dữ liệu gồm 6 NHTM tại VN trong giai đoạn 2009 – 2012. Kết quả cho thấy: (i) Các ngân hàng bị giới hạn về nguồn vốn cho vay với lãi suất cao hơn so với ngân hàng không bị giới hạn; (ii) Sự truyền dẫn từ lãi suất chính sách sang lãi suất cho vay thì không rõ ràng đối với cả hai nhóm ngân hàng bị giới hạn và không bị giới hạn; và (iii) Lãi suất cho vay của ngân hàng bị giới hạn về vốn thì nhạy cảm hơn đối với sự thay đổi trong tổng cầu.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh