Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:34

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 276 Tháng 10/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế: Mô hình dự báo và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre)
ĐINH PHI HỔ & NGUYỄN KHÁNH DUY
Xem: 2513 | Tải về: 0
Từ khóaChuyển dịch cơ cấu kinh tế, mô hinh hồi quy, kiểm định Granger, thay đổi cơ cấu kinh tế Bến Tre.
Trang11-24
Trích dẫnĐINH PHI HỔ & NGUYỄN KHÁNH DUY (2013), "Tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến trình độ phát triển kinh tế: Mô hình dự báo và gợi ý chính sách (Trường hợp nghiên cứu điển hình ở tỉnh Bến Tre)", Tạp chí Phát triển Kinh tế (276), 11-24.
Tóm tắtChuyển dịch cơ cấu kinh tế là vấn đề mà Chính phủ và các nhà nghiên cứu quan tâm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung cả nước đòi hỏi phải có sự chuyển dịch tương ứng ở các địa phương. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa chuyển đổi theo kịp đà tiến của cả nước. Để tạo tác động đồng bộ trên cả nước, cần làm rõ bản chất của chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nhằm vào điều gì, và xác định mô hình định lượng cho tác động của chuyển dịch, do đó, trở thành thách thức đối với các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách ở VN. Nhóm tác giả tiến hành một nghiên cứu điển hình tại tỉnh Bến Tre nhằm tìm kiếm những bằng chứng thực tiễn. Dựa trên mô hình hồi quy và mô hình VAR với kiểm định nhân quả Granger, kết quả cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế tác động đến trình độ phát triển kinh tế, năng suất lao động và chất lượng cuộc sống. Nghiên cứu cũng cung cấp nền tảng cho mô hình dự báo tác động của chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh