Tra cứu bài viết 22.01.2018 03:09

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 277 Tháng 11/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Những vấn đề thách thức đến sự phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản Bến Tre
NGUYỄN VĂN HIẾU
Xem: 1490 | Tải về: 0
Từ khóaPhát triển bền vững, khai thác thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản.
Trang12-20
Trích dẫnNGUYỄN VĂN HIẾU (2013), "Những vấn đề thách thức đến sự phát triển bền vững ngành chế biến thủy sản Bến Tre", Tạp chí Phát triển Kinh tế (277), 12-20.
Tóm tắtKinh tế thủy sản Bến Tre với ba lĩnh vực sản xuất cốt lõi là khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, bước đột phá thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Bến Tre trong thời gian qua và cho giai đoạn tới. Thực tế cho thấy phát triển chế biến thủy sản tác động không chỉ đến kinh tế, xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho Bến Tre là cần có chiến lược phát triển bền vững cho ngành chế biến thủy sản trong những năm tới với điều kiện biến đổi khí hậu và môi trường tự nhiên biểu hiện ngày càng suy thoái và ô nhiễm. Để thực hiện định hướng trên, nghiên cứu nhận diện những vấn đề thách thức đến sự phát triển bền vững của ngành chế biến thủy sản Bến Tre, bao gồm: Thách thức ở khâu nguyên liệu đầu vào, sản xuất chế biến và đầu ra. Qua đó, gợi ý hướng tiếp cận nghiên cứu bổ sung khung lí thuyết, đồng thời gợi ý cơ chế, chính sách, giải pháp giúp cho ngành chế biến thủy sản Bến Tre phát triển bền vững.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh