Tra cứu bài viết 22.01.2018 02:59

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 278 Tháng 12/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên và xu hướng rời bỏ khi tổ chức có sự thay đổi
HUỲNH THỊ THU THANH & CAO HÀO THI
Xem: 1634 | Tải về: 0
Từ khóaCác yếu tố tác động, thay đổi tổ chức, thái độ của nhân viên, xu hướng rời bỏ tổ chức.
Trang13-25
Trích dẫnHUỲNH THỊ THU THANH & CAO HÀO THI (2013), "Các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên và xu hướng rời bỏ khi tổ chức có sự thay đổi", Tạp chí Phát triển Kinh tế (278), 13-25.
Tóm tắtThay đổi là yếu tố tất yếu nếu tổ chức muốn tồn tại và phát triển trong môi trường kinh doanh năng động ngày nay. Dưới áp lực của môi trường bên trong và bên ngoài như mục tiêu công ty, mua bán và sáp nhập, hành vi đối thủ, chính sách kinh tế, v.v. tổ chức đứng trước thách thức phải thay đổi. Tuy nhiên, sự thay đổi thường không gặt hái được thành công như mong đợi. Một trong những lí do là tổ chức gặp phải sự chống đối của nhân viên. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ chấp nhận, thái độ chống đối và xu hướng rời bỏ tổ chức của nhân viên khi có sự thay đổi xảy ra trong tổ chức. Kết quả nghiên cứu cho thấy cam kết với tổ chức và niềm tin của nhân viên có tác động tích cực lên thái độ chấp nhận sự thay đổi; trong khi đó, nhận thức sự thay đổi mất địa vị lại có tác động tiêu cực. Cam kết với tổ chức, niềm tin của nhân viên và căng thẳng trong công việc có ảnh hưởng đến thái độ chống đối sự thay đổi. Ngoài ra, nhân viên có thái độ chống đối sự thay đổi thường có xu hướng rời bỏ tổ chức. Mô hình tổng thể phân tích theo PATH có độ phù hợp là 64,6%.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh