Tra cứu bài viết 22.01.2018 02:58

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 278 Tháng 12/ 2013
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện
LÊ VĂN HUY & NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Xem: 2015 | Tải về: 0
Từ khóaChất lượng dịch vụ, bệnh viện, y tế, sự hài lòng của bệnh nhân
Trang50-63
Trích dẫnLÊ VĂN HUY & NGUYỄN ĐĂNG QUANG (2013), "Thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện", Tạp chí Phát triển Kinh tế (278), 50-63.
Tóm tắtChất lượng dịch vụ bệnh viện nói riêng và y tế nói chung đã trở thành một vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Vấn đề quá tải, chất lượng khám chữa bệnh và đặc biệt là chất lượng dịch vụ của bệnh viện đặt ra vấn đề cần giải quyết cho các nhà quản lí và cả các nhà khoa học. Đối với khía cạnh chất lượng dịch vụ bệnh viện, rất ít công trình nghiên cứu nhằm xây dựng thang đo, giúp cho các bệnh viện có thể thực hiện đo lường, phân tích và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính xây dựng thang đo và định lượng nhằm kiểm định thang đo. Kết quả nghiên cứu khẳng định thang đo chất lượng dịch vụ bệnh viện gồm 5 biến tiềm ẩn: (1) Quan tâm; (2) Hiệu quả; (3) Thông tin; (4) Hiệu dụng; và (5) Thích hợp. Từ đó đưa ra các hàm ý quản trị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng sự hài lòng của bệnh nhân.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh