Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:44

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 279 Tháng 1/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn VN
NGUYỄN TRỌNG HOÀI & TRẦN QUANG BẢO
Xem: 1509 | Tải về: 0
Từ khóaVốn xã hội, tín dụng chính thức, tín dụng bán chính thức, tín dụng phi chính thức, hồi quy Binary Logistic, hồi quy Multinomial Logistic.
Trang41-57
Trích dẫnNGUYỄN TRỌNG HOÀI & TRẦN QUANG BẢO (2014), "Ảnh hưởng của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng của hộ gia đình nông thôn VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (279), 41-57.
Tóm tắtVốn xã hội được thừa nhận có tác động đến các giao dịch kinh tế, trong đó có vấn đề tiếp cận tín dụng. Nghiên cứu này nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các thành phần của vốn xã hội đến tiếp cận tín dụng trong bối cảnh nông thôn VN. Việc kiểm định này được thực hiện thông qua hai mô hình hồi quy: Binary Logistic và Multinomial Logistic. Kết quả hồi quy cho thấy mạng lưới quan hệ xã hội chính thức làm giảm khả năng tiếp cận tín dụng chính thức, và những hộ gia đình có mạng lưới quan hệ xã hội chính thức rộng hơn có nhiều khả năng thuộc nhóm tiếp cận tín dụng bán chính thức hơn là thuộc nhóm tiếp cận tín dụng chính thức. Các phát hiện trái ngược này có thể là do tính chất đặc thù của thị trường tín dụng nông thôn VN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh