Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:46

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 279 Tháng 1/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Mối quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu vàng: Nghiên cứu trường hợp SJC
LÊ TẤN BỬU & LÊ ĐĂNG LĂNG
Xem: 1713 | Tải về: 0
Từ khóaGiá trị thương hiệu, vàng SJC, thương hiệu quốc gia, SEM, VN
Trang108-126
Trích dẫnLÊ TẤN BỬU & LÊ ĐĂNG LĂNG (2014), "Mối quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu vàng: Nghiên cứu trường hợp SJC", Tạp chí Phát triển Kinh tế (279), 108-126.
Tóm tắtVàng là một loại hàng hóa đặc biệt. Khi SJC được chọn là thương hiệu vàng quốc gia đã làm cho thị trường vàng có nhiều thay đổi. Do đó, việc nghiên cứu mô hình các thành phần đo lường giá trị thương hiệu vàng và mối quan hệ giữa các thành phần này cũng như xây dựng một số giải pháp phù hợp để phát triển thị trường vàng là cần thiết. Nghiên cứu này được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Thang đo các khái niệm được kiểm định bởi phân tích Cronbach’s Alpha, EFA và CFA. Các giả thuyết và mô hình nghiên cứu được kiểm định bằng mô hình SEM, sau đó được kiểm tra lại bởi mô hình cạnh tranh và Bootstrap dựa vào 200 mẫu khảo sát. Kết quả đề xuất mô hình đo lường giá trị thương hiệu vàng gồm các thành phần: Nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, niềm tin thương hiệu, trung thành thương hiệu, trong đó nhận biết thương hiệu tác động tích cực đến các thành phần còn lại, chất lượng cảm nhận tác động tích cực đến niềm tin và trung thành thương hiệu, và niềm tin tác động tích cực đến trung thành thương hiệu.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh