Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:48

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 281 Tháng 3/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Tác động đòn bẩy, nợ đáo hạn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp VN
Trần Thị Thùy Linh & Tạ Thị Thúy
Xem: 1720 | Tải về: 0
Từ khóaĐòn bẩy tài chính, nợ đáo hạn và đầu tư
Trang02-19
Trích dẫnTrần Thị Thùy Linh & Tạ Thị Thúy (2014), "Tác động đòn bẩy, nợ đáo hạn đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế (281), 02-19.
Tóm tắtNghiên cứu này nhằm phân tích ảnh hưởng của quyết định tài trợ đối với đầu tư, kiểm tra mối quan hệ giữa đòn bẩy, cấu trúc nợ đáo hạn, cơ hội tăng trưởng và đầu tư. Tác giả sử dụng mô hình System-Based gồm 3 mô hình cấu trúc (đòn bẩy, nợ đáo hạn, đầu tư là biến nội sinh). Dữ liệu nghiên cứu gồm 100 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn từ 2007- 2012. Kết quả cho thấy đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp VN có tương quan âm với quyết định đầu tư và không có mối tương quan giữa nợ đáo hạn và đầu tư của doanh nghiệp, điều này phù hợp với kiểm định của Viet A. Dang (2011) và phân tích của Aivazian & cộng sự (2005). Đối với các doanh nghiệp tại VN, mối tương tác giữa đòn bẩy, nợ đáo hạn và đầu tư vẫn còn tồn tại. Đòn bẩy tài chính và nợ đáo hạn được dùng như là hai chiến lược thay thế nhau trong việc kiểm soát vấn đề thanh khoản của doanh nghiệp.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh