Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:47

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 281 Tháng 3/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh
Xem: 1594 | Tải về: 0
Từ khóaMua lại nội địa, mua lại xuyên biên giới, doanh nghiệp thâu tóm, doanh nghiệp mục tiêu, lợi tức bất thường tích lũy, hồi quy Logistic, phương pháp nghiên cứu sự kiện
Trang76-93
Trích dẫnĐặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh (2014), "Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương", Tạp chí Phát triển Kinh tế (281), 76-93.
Tóm tắtBài viết nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động mua lại doanh nghiệp đến lợi tức cổ phiếu của doanh nghiệp mục tiêu, từ đó phát hiện những nhân tố tác động đến hoạt động mua lại tại một số nền kinh tế thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thông qua việc sử dụng phương pháp nghiên cứu sự kiện, kết quả cho thấy các doanh nghiệp mục tiêu nhận được lợi tức cổ phiếu dương ở hầu hết các khoảng thời gian xung quanh ngày thông báo sự kiện mua lại. Bên cạnh đó, kết quả phân tích hồi quy phát hiện các yếu tố đặc trưng của mỗi thương vụ cũng như các nhân tố vĩ mô thuộc quốc gia của doanh nghiệp mục tiêu như nguồn gốc của hệ thống pháp luật doanh nghiệp, tính hiệu quả của môi trường pháp lí cũng như tính hợp lí trong các chính sách bảo vệ nhà đầu tư giữ vai trò quyết định đến hoạt động mua lại doanh nghiệp.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh