Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:34

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 281 Tháng 3/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kĩ thuật trong mô hình nuôi xen canh cá bống bớp và tôm sú của các hộ gia đình tại tỉnh Nam Định
Nguyễn Văn Quang & Nguyễn Khắc Minh
Xem: 1727 | Tải về: 0
Từ khóaHiệu quả kĩ thuật, phân tích bao dữ liệu (DEA), nuôi trồng thủy sản, Nghĩa Hưng – Nam Định
Trang94-111
Trích dẫnNguyễn Văn Quang & Nguyễn Khắc Minh (2014), "Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kĩ thuật trong mô hình nuôi xen canh cá bống bớp và tôm sú của các hộ gia đình tại tỉnh Nam Định", Tạp chí Phát triển Kinh tế (281), 94-111.
Tóm tắtNghiên cứu dựa trên số liệu điều tra các hộ nuôi xen canh cá bống bớp và tôm sú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Phương pháp phân tích bao dữ liệu - DEA được sử dụng để đánh giá hiệu quả kĩ thuật (TE) và hiệu quả quy mô (SE) của các hộ gia đình. Sau đó phương pháp phân tích hồi quy được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của các nhân tố như độ tuổi, kinh nghiệm, số năm đi học, mật độ cá giống, mật độ tôm giống, hệ số thức ăn, hệ số nợ và số lần tham gia vào các khóa huấn luyện về nuôi trồng thủy sản của các hộ nông dân đến hiệu quả kĩ thuật. Kết quả cho thấy hiệu quả kĩ thuật dưới giả thiết hiệu quả không thay đổi theo quy mô, hiệu quả thay đổi theo quy mô và hiệu quả quy mô lần lượt là 86,44%, 90,24% và 95,66%. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra số năm kinh nghiệm, số năm đi học, số lần tham gia các khóa huấn luyện nuôi trồng thủy sản của người nuôi cá, mật độ thả cá, hệ số thức ăn có ảnh hưởng đến hiệu quả kĩ thuật của các hộ nuôi trồng thủy sản.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh