Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:59

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 282 Tháng 4/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Thâm hụt tài khóa, tiết kiệm quốc gia và tăng trưởng kinh tế dài hạn: Minh chứng ở các nước châu Á
Sử Đình Thành
Xem: 1867 | Tải về: 0
Từ khóaThâm hụt tài khoá, tiết kiệm quốc gia, tăng trưởng kinh tế
Trang15-32
Trích dẫnSử Đình Thành (2014), "Thâm hụt tài khóa, tiết kiệm quốc gia và tăng trưởng kinh tế dài hạn: Minh chứng ở các nước châu Á", Tạp chí Phát triển Kinh tế (282), 15-32.
Tóm tắtTác động của chính sách tài khoá lên tăng trưởng kinh tế là chủ đề tranh luận từ lâu trong các lí thuyết kinh tế và nghiên cứu thực nghiệm. Mô hình tăng trưởng nội sinh cho rằng chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tích lũy kiến thức, nghiên cứu và phát triển, đầu tư công, phát triển nguồn nhân lực, pháp luật và trật tự xã hội, có thể tạo ra sự tăng trưởng cả trong ngắn hạn và dài hạn. Hơn nữa, họ xem tiến bộ kĩ thuật như là biến nội sinh của tăng trưởng (Barro, 1995). Bằng phương pháp kiểm định đồng liên kết của Pedroni (1999) và phương pháp GMM sai phân của Arellano - Bond cho dữ liệu bảng của 18 nước châu Á trong giai đoạn 1995 – 2012, nghiên cứu tiến hành phân tích hiệu ứng của thâm hụt tài khoá lên tăng trưởng kinh tế dài hạn dựa trên giả thuyết của mô hình tăng trưởng nội sinh. Kết quả thực nghiệm cung cấp minh chứng vững mạnh về hiệu ứng cùng chiều của thâm hụt tài khoá lên tăng trưởng kinh tế và tiết kiệm ở các nền kinh tế châu Á, nhưng nợ công có quan hệ nghịch chiều.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh