Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:28

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 283 Tháng 5/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Vai trò của vốn con người với tăng trưởng kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
Hạ Thị Thiều Dao & Nguyễn Đăng Khoa
Xem: 2375 | Tải về: 0
Từ khóaVốn con người, tăng trưởng kinh tế, giáo dục, chất lượng lao động
Trang02-20
Trích dẫnHạ Thị Thiều Dao & Nguyễn Đăng Khoa (2014), "Vai trò của vốn con người với tăng trưởng kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ", Tạp chí Phát triển Kinh tế (283), 02-20.
Tóm tắtVới mục đích kiểm chứng vai trò của vốn con người đến tăng trưởng kinh tế vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB), nghiên cứu áp dụng mô hình tăng trưởng tân cổ điển với hàm sản xuất Cobb-Douglas mở rộng gồm các biến: Sản lượng, vốn vật chất, lực lượng lao động, vốn con người và các biến vĩ mô khác ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng cân đối của 8 tỉnh, thành phố DHNTB giai đoạn 2000-2011. Với mô hình hiệu ứng cố định, kết quả ước lượng cho thấy có ảnh hưởng của các yếu tố: Vốn vật chất, lực lượng lao động, vốn con người, tỉ trọng vốn FDI, tỉ trọng chi tiêu của Chính phủ và tỉ trọng nông nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế. Trong đó, yếu tố vốn con người bằng số năm đi học bình quân của lực lượng lao động với hiệu ứng ước lượng gần 0,43% trên mỗi phần trăm tăng thêm của số năm đi học bình quân.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh