Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:30

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 283 Tháng 5/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam
Sử Đình Thành & Nguyễn Minh Tiến
Xem: 2454 | Tải về: 0
Từ khóaFDI, tăng trưởng kinh tế, GMM, PMG
Trang21-41
Trích dẫnSử Đình Thành & Nguyễn Minh Tiến (2014), "Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế (283), 21-41.
Tóm tắtChiều hướng tác động của dòng vốn FDI lên tăng trưởng kinh tế vẫn còn nhiều tranh luận (Aitken & cộng sự, 1997; Carkovic & cộng sự, 2002; Bende - Nabende & cộng sự, 2003; Durham, 2004; Hsiao, 2006). Thông qua dữ liệu bảng của 43 tỉnh thành giai đoạn 1997 - 2012 với kiểm định quan hệ nhân quả Granger, ước lượng bằng phương pháp GMM Arellano-Bond và PMG, nghiên cứu phát hiện: (i) FDI có quan hệ Granger với đầu tư tư nhân, nguồn nhân lực, thu thuế, cơ sở hạ tầng, độ mở thương mại và công nghệ ở cấp độ địa phương; (ii) FDI có tác động cùng chiều với tăng trưởng kinh tế địa phương trong dài hạn; và (iii) Do khác biệt địa lí và trình độ phát triển nên dòng vốn FDI chảy vào các địa phương có chênh lệch nhất định.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh