Tra cứu bài viết 19.01.2018 14:11

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 284 Tháng 6/ 2014
Các chính sách và tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020

Những yếu tố quyết định đa dạng hóa thu nhập và ảnh hưởng đối với thu nhập hộ gia đình nông thôn Việt Nam
Trần Tiến Khai & Nguyễn Ngọc Danh,
Xem: 1504 | Tải về: 0
Từ khóaChỉ số đa dạng hoá, chỉ số Herfindahl-Hirschman, phương pháp ước lượng GMM, thu nhập hộ.
Trang22-41
Trích dẫnTrần Tiến Khai & Nguyễn Ngọc Danh, (2014), "Những yếu tố quyết định đa dạng hóa thu nhập và ảnh hưởng đối với thu nhập hộ gia đình nông thôn Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế (284), 22-41.
Tóm tắtSử dụng dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình VN 2010, nghiên cứu muốn tìm ra những yếu tố quyết định sự đa dạng hoá thu nhập ở các hộ gia đình nông thôn VN và đánh giá ảnh hưởng đối với thu nhập của hộ. Nghiên cứu áp dụng mô hình Tobit hai giới hạn để xem xét ảnh hưởng của những đặc điểm của hộ gia đình và cộng đồng đối với chỉ số HHI; sau đó dùng phương pháp GMM để kiểm định ảnh hưởng của HHI đối với thu nhập của hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy vốn con người về mặt chất lượng lẫn số lượng đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích hộ gia đình đa dạng hoá các hoạt động tạo ra thu nhập. Các hộ nông thôn có trình độ học vấn cao hơn và có năng lực nhiều hơn thì thường có nguồn thu nhập đa dạng hơn. Vốn tài chính, tiếp cận tín dụng, và vốn xã hội tốt hơn cũng giúp hộ cải thiện sự đa dạng thu nhập.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh