Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:57

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Số 289 Tháng 11/ 2014


Chính sách an sinh xã hội với phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020
Mai Ngọc Cường
Xem: 1495 | Tải về: 0
Từ khóaAn sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ giúp xã hội, phát triển bền vững.
Trang23-38
Trích dẫnMai Ngọc Cường (2014), "Chính sách an sinh xã hội với phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2011-2020", Tạp chí Phát triển Kinh tế (289), 23-38.
Tóm tắtNghiên cứu cho thấy hệ thống chính sách an sinh xã hội (ASXH) của VN ngày càng tăng cường khả năng phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro cho con người, góp phần tích cực vào công cuộc thực hiện mục tiêu phát triển vì con người. Tuy nhiên, hệ thống chính sách này vẫn còn nhiều bất cập như phạm vi bao phủ ASXH còn thấp, mức độ tác động đến đời sống người thụ hưởng chưa cao. Từ đó, để chính sách ASXH gắn hơn nữa với phát triển bền vững, cần hoàn thiện chính sách theo hướng đảm bảo cho mọi đối tượng đều được tham gia vào hệ thống ASXH. Hệ thống này vừa phải bảo đảm nhu cầu tối thiểu trở lên cho người tham gia vừa hướng vào nâng cao mức độ tác động đối với các đối tượng thụ hưởng. Muốn vậy, cần tăng cường trách nhiệm của tất cả các bên tham gia vào hệ thống ASXH; trên cơ sở đảm bảo phát triển đồng bộ của tất cả các hợp phần trong lưới ASXH; cần thực hiện đa dạng hóa mô hình chính sách, tổ chức hoạt động, tổ chức cung cấp dịch vụ và nguồn tài chính, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa đảm bảo ASXH với thực hiện các bộ phận khác của chính sách xã hội; phát triển hệ thống chính sách ASXH trên cơ sở nâng cao trình độ phát triển kinh tế và phát triển xã hội.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh