Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:33

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(1), Tháng 1/ 2015


Định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổngthể nền kinh tế đến năm 2020
Vương Đình Huệ
Xem: 2126 | Tải về: 0
Từ khóaĐịnh hướng, giải pháp, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới, mô hình tăng trưởng.
Trang21-38
Trích dẫnVương Đình Huệ (2015), "Định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổngthể nền kinh tế đến năm 2020", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(1), 21-38.
Tóm tắtBài viết dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Kết luận số 10-KL/TW của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về các vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng vốn đã được thể chế hóa và tổ chức thực hiện như một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011–2015 và đạt được một số kết quả quan trọng, cũng như còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả đưa ra một số đánh giá chung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề xuất một số định hướng và giải pháp nhằm góp phần đẩy mạnh quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế đến năm 2020.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh