Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:31

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(1), Tháng 1/ 2015


Đánh giá rủi ro gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại VN
Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Trí Tri, Đinh Ngọc Tú, Hoàng Trọng Hiệp & Nguyễn Đình Hoàng Uyên
Xem: 2840 | Tải về: 0
Từ khóaGian lận, tam giác gian lận, báo cáo tài chính, chuẩn mực kiểm toán VN.
Trang74-94
Trích dẫnTrần Thị Giang Tân, Nguyễn Trí Tri, Đinh Ngọc Tú, Hoàng Trọng Hiệp & Nguyễn Đình Hoàng Uyên (2015), "Đánh giá rủi ro gian lận báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại VN", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(1), 74-94.
Tóm tắtNghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá sự hữu hiệu của tam giác gian lận theo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán VN số 240 (VSA 240) trong việc phát hiện và dự báo gian lận ở các công ty niêm yết tại VN. Sử dụng mẫu nghiên cứu là 78 công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2012, tác giả tiến hành phân tích hồi quy Logit để xem xét mối quan hệ giữa các yếu tố của tam giác gian lận và khả năng xảy ra gian lận trên báo cáo tài chính. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng xảy ra gian lận có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê với 3 yếu tố về Động cơ/Áp lực, với 1 yếu tố về cơ hội, và với 2 yếu tố về thái độ. Mô hình sử dụng các biến trên có khả năng dự báo đúng 83,33% các công ty thuộc mẫu nghiên cứu, và dự báo đúng 80% các công ty ngoài mẫu nghiên cứu. Mô hình này có thể giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán dự báo gian lận xảy ra trên báo cáo tài chính.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh