Tra cứu bài viết 22.11.2017 17:33

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(6), Tháng 6/ 2015


Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn từ mô hình tĩnh đến mô hình động:Nghiên cứu trong ngành bất động sản Việt Nam
Phạm Tiến Minh & Nguyễn Tiến Dũng
Xem: 1942 | Tải về: 0
Từ khóaCấu trúc vốn, mô hình tĩnh, mô hình động, GMM, bất động sản, tốc độ điều chỉnh.
Trang58-74
Trích dẫnPhạm Tiến Minh & Nguyễn Tiến Dũng (2015), "Các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn từ mô hình tĩnh đến mô hình động:Nghiên cứu trong ngành bất động sản Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(6), 58-74.
Tóm tắtNghiên cứu tiến hành khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp bất động sản (DNBĐS) niêm yết trên thị trường chứng khoán VN. Theo đó, tác giả tiến hành phân tích so sánh giữa hai mô hình ước lượng là mô hình tĩnh và mô hình động, sau đó áp dụng để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các DNBĐSVN. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của 47 DNBĐS niêm yết từ năm 2008 đến năm 2013. Kết quả cho thấy có sự khác biệt lớn về kết quả ước lượng giữa mô hình tĩnh và mô hình động. Để kết luận các nhân tố ảnh hưởng cấu trúc vốn, tác giả sử dụng kết quả từ mô hình động với phương pháp ước lượng GMM hệ thống. Kết quả thực nghiệm cho thấy các quyết định về cấu trúc vốn của các DNBĐSVN được giải thích tốt bởi lí thuyết trật tự phân hạng. Đồng thời kết quả cũng chỉ ra tốc độ điều chỉnh đến cấu trúc vốn mục tiêu của các DNBĐSVN là không cao (α = 0,452), và các DN phải đối diện với một chi phí điều chỉnh khá lớn để đạt cấu trúc vốn mục tiêu.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh