Tra cứu bài viết 17.01.2018 17:59

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(6), Tháng 6/ 2015


Các nhân tố tác động lên hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân vêin trong giáo dục đại học:Bằng chứng thực nghiệm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM
Nguyễn Thanh Trung
Xem: 1964 | Tải về: 0
Từ khóaXây dựng thương hiệu nội bộ, văn hóa tổ chức, giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên, hành vi hỗ trợ thương hiệu, giáo dục đại học, UEH
Trang134-152
Trích dẫnNguyễn Thanh Trung (2015), "Các nhân tố tác động lên hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân vêin trong giáo dục đại học:Bằng chứng thực nghiệm tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(6), 134-152.
Tóm tắtNghiên cứu tiến hành điều tra các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên trong lĩnh vực giáo dục đại học tại VN. Mẫu nghiên cứu gồm 447 nhân viên đang làm việc tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát bảng câu hỏi (từ ngày 15/10/2013 – 15/6/2014) và được xử lí bằng phần mềm SPSS 16, AMOS 20 để kiểm định các mô hình đo lường, lí thuyết và giả thuyết. Mô hình phương trình cấu trúc (SEM) được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bên cạnh văn hóa tổ chức, sự gắn bó thương hiệu - một thành phần của giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên (Employee-Based Brand Equity - EBBE) có thể được sử dụng để dự đoán hành vi hỗ trợ thương hiệu của nhân viên. Mặt khác, xây dựng thương hiệu nội bộ và văn hóa tổ chức tạo điều kiện cho EBBE dẫn đến hành vi hỗ trợ thương hiệu trong giáo dục đại học
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh