Tra cứu bài viết 22.11.2017 00:13

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(7), Tháng 7/ 2015


Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công: Minh chứng thực nghiệm tại các quốc gia đangphát triển châu Á 1996–2013
Trần Trung Kiên
Xem: 1366 | Tải về: 0
Từ khóaChi tiêu công, hiệu ứng ngưỡng, tăng trưởng kinh tế, FGLS, Bootstrap.
Trang47-63
Trích dẫnTrần Trung Kiên (2015), "Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công: Minh chứng thực nghiệm tại các quốc gia đangphát triển châu Á 1996–2013", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(7), 47-63.
Tóm tắtMục đích của nghiên cứu nhằm kiểm định tác động của quy mô chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế và tìm ra ngưỡng chi tiêu công tại các quốc gia đang phát triển châu Á giai đoạn 1996–2013. Tác giả sử dụng mô hình ước lượng ngưỡng và phương pháp Bootstrap (Hansen, 1999), cùng với hồi quy dữ liệu bảng và phương pháp Feasible Generalized Least Squares (FGLS) để kiểm định tác động của quy mô chi tiêu công đến tăng trưởng kinh tế. Kết quả ước lượng cho thấy mức ngưỡng chi tiêu công cho trường hợp các quốc gia đang phát triển châu Á giai đoạn 1996–2013 là 22,1 %. Các kiểm định bằng phương pháp hồi quy với dữ liệu bảng và phương pháp ước lượng FGLS cung cấp thêm bằng chứng về mối quan hệ phi tuyến giữa quy mô chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh