Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:33

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(9), Tháng 9/ 2015


Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế
Bùi Thị Mai Hoài, Sử Đình Thành & Bùi Duy Tùng
Xem: 1213 | Tải về: 0
Từ khóaCân đối ngân sách, tài khoá và nợ công bền vững, đồng liên kết.
Trang02-25
Trích dẫnBùi Thị Mai Hoài, Sử Đình Thành & Bùi Duy Tùng (2015), "Cân đối ngân sách nhà nước, nợ công và các chuẩn mực quốc tế", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(9), 02-25.
Tóm tắtMô hình bền vững tài khoá yêu cầu thu, chi ngân sách phải ổn định và giới hạn ngân sách chính phủ cần được đảm bảo. Tuy nhiên, mô hình này bỏ qua thực tế rằng giới hạn ngân sách chính phủ là một quá trình động gắn với vai trò của chính phủ. Nghĩa là, sự mở rộng can thiệp của chính phủ có ảnh hưởng đến tình hình ngân sách và nợ công. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm đánh giá tính bền vững tài khoá và nợ công của VN. Tác giả tiếp cận mô hình nghiên cứu của Trehan & Walsh (1991) và Hakkio & Rush (1991) để kiểm định tính đồng liên kết giữa thu nhập và chi tiêu của chính phủ nhằm đánh giá tính bền vững nợ công và rủi ro tài khoá. Kết hợp với phân tích các khía cạnh thể chế, kết quả nghiên cứu phát hiện tài khoá và nợ công của VN là không bền vững; và chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh