Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:32

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(9), Tháng 9/ 2015


Bản sắc dân tộc, chủ nghĩa hướng ngoại, chủ nghĩa vị chủng và hành vi tiêu dùng hàng nội
Cao Quốc Việt
Xem: 1489 | Tải về: 0
Từ khóaChủ nghĩa hướng ngoại, bản sắc dân tộc, chủ nghĩa vị chủng, hành vi tiêu dùng hàng nội.
Trang65-85
Trích dẫnCao Quốc Việt (2015), "Bản sắc dân tộc, chủ nghĩa hướng ngoại, chủ nghĩa vị chủng và hành vi tiêu dùng hàng nội", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(9), 65-85.
Tóm tắtNghiên cứu nhằm xác định các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng hàng nội của người Việt. Kĩ thuật phân tích EFA, hồi quy bội và các phép kiểm định t, kiểm định F và Chow được sử dụng để đánh giá vai trò trung gian, điều tiết của các biến trong mô hình. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố như bản sắc dân tộc, chủ nghĩa vị chủng ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng hàng nội của người Việt; trong đó, chủ nghĩa vị chủng đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa bản sắc dân tộc và hành vi tiêu dùng hàng nội. Đồng thời, vai trò điều tiết của các nhóm giới tính và thu nhập cũng được khẳng định qua nghiên cứu này.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh