Tra cứu bài viết 22.01.2018 03:01

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(10), Tháng 10/ 2015


Chất lượng báo cáo tài chính và kì hạn nợ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam
Trần Thị Thùy Linh & Mai Hoàng Hạnh
Xem: 1215 | Tải về: 0
Từ khóaHiệu quả đầu tư, đầu tư quá mức, đầu tư dưới mức, chất lượng báo cáo tài chính, kì hạn nợ.
Trang27-50
Trích dẫnTrần Thị Thùy Linh & Mai Hoàng Hạnh (2015), "Chất lượng báo cáo tài chính và kì hạn nợ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(10), 27-50.
Tóm tắtNghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của chất lượng báo cáo tài chính và kì hạn nợ đến hiệu quả đầu tư của 304 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) giai đoạn 2009–2013 theo mô hình nghiên cứu của Gomariz & Ballesta (2014). Kết quả cho thấy chất lượng báo cáo tài chính và kì hạn nợ có mối tương quan dương với hiệu quả đầu tư; theo đó, chất lượng báo cáo tài chính tốt hơn sẽ làm gia tăng hiệu quả đầu tư. Ngoài ra, tác giả còn phát hiện mức độ thay thế giữa chất lượng báo cáo tài chính và kì hạn nợ trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư: Các công ty ít sử dụng các khoản nợ ngắn hạn thì chất lượng báo cáo tài chính ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư cao hơn và ngược lại. Kết quả này có thể giúp các nhà quản trị tài chính thấy được vai trò của chất lượng báo cáo tài chính trong mối quan hệ với kì hạn nợ và hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp VN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh