Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:23

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(11), Tháng 11/ 2015


Tác động của thanh khoản thị trường chứng khoán đến đầu tư của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam
Trần Ngọc Thơ & Đặng Như Ý
Xem: 1346 | Tải về: 0
Từ khóaĐầu tư, thanh khoản, D-GMM.
Trang63-79
Trích dẫnTrần Ngọc Thơ & Đặng Như Ý (2015), "Tác động của thanh khoản thị trường chứng khoán đến đầu tư của các công ty niêm yết: Bằng chứng tại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(11), 63-79.
Tóm tắtNghiên cứu xem xét ảnh hưởng của thanh khoản thị trường và các nhân tố khác nhau lên đầu tư của các công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán VN giai đoạn 2008–2013. Tác giả áp dụng các phương pháp đo lường khác nhau của đầu tư và thanh khoản cũng như xem xét sự tương tác của thanh khoản và các nhân tố bao gồm: Phát hành cổ phiếu mới, tình trạng ràng buộc tài chính theo quy mô công ty, và cơ hội tăng trưởng lên đầu tư thực của công ty. Kết quả ước lượng D-GMM kèm theo kiểm soát hiệu ứng cố định và các biến tương tác cho thấy thanh khoản tác động tiêu cực làm giảm đầu tư. Ngoài ra, tác giả không tìm thấy bằng chứng giải thích cho sự thay đổi về ảnh hưởng của thanh khoản lên đầu tư trong trường hợp công ty có: Phát hành cổ phiếu, ràng buộc tài chính cao hơn, hay có cơ hội tăng trưởng khác nhau. Tuy nhiên, kết quả lại cung cấp bằng chứng thuyết phục về mối tương quan dương có ý nghĩa giữa nợ với đầu tư và dòng tiền với đầu tư.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh