Tra cứu bài viết 24.01.2018 06:32

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 26(12), Tháng 12/ 2015


Phát triển thị trường tài chính và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Hoàng Công Gia Khánh & Trần Hùng Sơn
Xem: 1118 | Tải về: 0
Từ khóaPhát triển thị trường tài chính, rủi ro ngân hàng.
Trang53-68
Trích dẫnHoàng Công Gia Khánh & Trần Hùng Sơn (2015), "Phát triển thị trường tài chính và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp chí Phát triển Kinh tế 26(12), 53-68.
Tóm tắtNghiên cứu này tập trung xem xét mối quan hệ giữa phát triển thị trường tài chính và rủi ro của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 25 NHTM VN giai đoạn 2005–2013. Kết quả cho thấy phát triển thị trường tài chính có khuynh hướng làm gia tăng rủi ro tại các NHTM. Từ kết quả phân tích, tác giả đưa ra một số gợi ý đối với công tác quản trị và các chính sách quản lí vĩ mô nhằm giảm rủi ro cho các NHTM VN.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh