Tra cứu bài viết 19.01.2018 10:29

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

ĐỂ TẢI BÀI VIẾT. SOẠN TIN NHẮN VỚI CÚ PHÁP DV PTKT GỬI 8785 ĐỂ NHẬN CODE
(15.000đ/tin nhắn)

CODE:
Nếu có vấn đề về file download vui lòng liên hệ qua email: thinhtlp@ueh.edu.vn hoặc điện thoại: 08.38295635

Năm thứ 27(1), Tháng 1/ 2016


Kinh tế Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực hiện kế hoạch 5 năm (2011–2015) và những kì vọng của năm 2016
Nguyễn Thị Cành
Xem: 1057 | Tải về: 0
Từ khóaKinh tế VN, hội nhập, AEC.
Trang45-68
Trích dẫnNguyễn Thị Cành (2016), "Kinh tế Việt Nam qua 30 năm đổi mới, thực hiện kế hoạch 5 năm (2011–2015) và những kì vọng của năm 2016", Tạp chí Phát triển Kinh tế 27(1), 45-68.
Tóm tắtSử dụng phương pháp phân tích định tính (tổng quan lịch sử, so sánh số liệu qua thời gian từ 1985/1990 đến 2015), nghiên cứu này giới thiệu tổng quan về những kết quả đạt được của kinh tế VN qua 30 năm đổi mới thông qua một số chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất nhập khẩu (XNK), cán cân thương mại và xóa đói giảm nghèo, v.v.. Bài viết cũng nhận định về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011–2015) và các yếu tố tác động đến phát triển kinh tế VN nhìn từ phía cung và phía cầu. Tác giả phân tích bối cảnh quốc tế và những kì vọng cho kinh tế VN năm 2016, đặc biệt đưa ra những cơ hội và thách thức với VN khi tham gia Cộng đồng Kinh tế các nước ASEAN (AEC). Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất những giải pháp cho VN nắm lấy cơ hội, vượt qua thách thức để hoàn thành các mục tiêu của năm 2016 và các năm tiếp theo.
     
  Tòa soạn: 17 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TPHCM.
Điện thoại: (+84) 28 38295635 (Bộ phận tiếng Việt) - (+84) 28 38229253 (Bộ phận tiếng Anh)
Email: ptkt@ueh.edu.vn -
Phát triển bởi Trần Lê Phúc Thịnh